บริการของเรา
รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น,บ้านพักผู้สูงอายุ,บริการให้อาหารทางสายยาง,ดูดเสมหะ,กายภาพบำบัด,แผลกดทับ,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคกระดูกและข้อ,หลงลืม,อัมพาต ครึ่งซีก,อ่อนแรงครึ่งซีก,อัมพฤกษ์,อัมพาต,เจาะคอ,อัลไซเมอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
อัตราค่าบริการ
หจก.คูณดี เนอร์สซิ่งโฮม เริ่มต้นราคาเพียง 15,000 บาท พ่อ,แม่,ปู่,ย่า,ตา,ยาย ฯลฯ คูณดี &เราอยากเห็นรอยยิ้มผู้สูงอายุสุขกายสบายใจในบั้นปลายของชีวิตดังคําที่ว่า “เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน" ดั่งคำขวัญคูณดี : ) "บริการดีมีระบบ บริการครบด้วยน้ำใจ บริการประทับใจด้วยรอยยิ้ม บริการมาตราฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ"
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
"หจก.คูณดี เนอร์สซิ่งโฮม" เราจัดกิจกรรมในวันสำคัญปีใหม่,สงกรานต์(วันผู้สูงอายุ) และเทศกาลวันหยุดทุกปี ทางศาสนา และทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานนิมนต์พระฉันข้าวที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คูณดีเนอร์สซิ่งโฮม รับฟังพระธรรมเทศนา...อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ